Från vår resa i Oktober

Catherine Montanet & Tom Thoden

Catherine Montanet och Tom Thoden

Julien Bresteau och Marc Houtin från Grange aux Belles

3 rätterslunch mitt mellan vineriet och vinmarken

Besök hos Les Griottes med Jean Francois Chene i mitten