Domaine Labet

Sud Revermont kallas den sydligaste, varmaste delen av Jura. Beläget ungefär femtio kilometer öster om Mâconnais kan området ses som ett slags spegelbild av södra Bourgogne. De små byarna har en tradition av blandat jordbruk, där vinrankor omges av andra grödor, orörd natur och massor av betesmark för Montbeliard-korna som ger sin mjölk till den världsberömda comté-osten. Jordmånerna har också en hel del likheter i och med att klippformationerna består av marin kalksten, men Sud Revermont har en större andel av kalkrik märgel i skiftande färgskala. Allt sammantaget är förutsättningarna närmast idealiska för chardonnay, savagnin och pinot noir.

Här har det med början i 1990-talet vuxit fram en rörelse för vita viner som påminner starkt om chardonnay från Bourgogne i både stil och kvalitet, men med ett mer avslappnat förhållningssätt till status och prestige. Liksom i grannområdet handlar det om jäsning och lagring i ekfat som kontinuerligt toppas upp med vin - i motsats till den äldre traditionella stilen med delvis oxidativ påverkan under ett skyddande täcke av florjäst. Föregångare för den nya stilen, och för att vinifiera olika vinmarker separat, var Alain Labet.

Domaine Labet grundades 1974. Alains farfar och far hade tidigare under många år drivit blandat jordbruk i byn Rotalier med mindre vinodlingar och en liten plantskola. Alain och hans hustru Josie bestämde sig för att gå in helt för vin och startade med 2,5 hektar. Bit för bit växte egendomen till dagens tretton hektar. Redan från början var paret inne på att odla med ekologiska metoder, men de regniga och svåra årgångarna under 1980-talet tvingade fram en del kompromisser.

1997 anslöt sonen Julien Labet, efter att ha jobbat hos Ramonet i Chassagne-Montrachet och Hamilton Russel i Sydafrika. Inom kort lyckades han övertala Alain att byta ut en del av gårdens gamla ekliggare (foudres) mot små andrahands bourgognefat. När han dessutom ville gå vidare i naturlig riktning med lägre skördeuttag, ekologisk odling och minskad användning av svavel uppstod vissa slitningar. Gemensamt kom man då fram till lösningen att Julien skulle driva sin egen ”domän inom domänen”.

2012 var det så dags för Alain och Josie att pensionera sig och lämna över driften av gården till Julien och hans två yngre syskon Romain och Charline. Ovanligt nog är det här en domän där tre syskon är fullt aktiva i verksamheten. Charline är en erfaren vinmakare som bland annat arbetat i Chile, medan Romain tillbringar sina dagar ute vinmarkerna. Julien själv är ett knippe av energi, ständigt på språng och besatt av att utforska hur de olika jordarna kommer till uttryck i vinet.

Den burgundiska filosofin resulterar i tolv olika vita, där de allra flesta är upptoppad chardonnay, samt sex röda viner. De lägen som främst indikeras på etiketterna är Les Varrons, La Bardette, En Chalasse, En Billat, La Reine och Sur Charrière. Domaine Labets flesta parceller, cirka 4,5 hektar, är belägna i Les Varrons. Jorden där består av tyngre lera på en berggrund av vit kalksten från de geologiska perioderna Bajocien och Bathonien. En del planteringar är yngre (dvs 1980-tal) medan andra är från början av efterkrigstiden, och några mer än 120 år gamla. Plantmaterialet har i stora delar förökats genom ett massalt urval som har sin historiska bakgrund i Alains farfars plantskola.

Andra lägen, som En Chalasse, La Bardette och Le Monceau, har en jordmån av grå märgel från Lias-perioden. De här lägena ger ypperliga förutsättningar för savagnin, en högsyrlig och kraftfull druvsort som Labet länge framställt i upptoppad version - Fleur de Savagnin En Chalasse - och som de traditionella vintyperna ”sous voile” och Vin Jaune.

Sedan 2013 är domänen ekologiskt certifierad under Ecocert, och de konstnärliga etiketterna från nuvarande generationen Labet syns på medvetna restauranger världen över. Flera besvärliga växtsäsonger kombinerat med massiv efterfrågan gör att allokeringarna har varit små, men kvaliteten har aldrig varit högre än nu. Vi hoppas på en större tilldelning av skörden 2018.

Viner

Ursprung: Crémant du Jura, Les Varrons
Druvsort: Chardonnay
Jord: Kalksten (Bajocien)
Uppväxt: Spontan jäsning och sju månaders lagring i tankar av rostfritt stål. Femton månader sur lattes. Degorgerad i oktober 2017.
Tillsatt SO²: < 20 mg/L
Press: Korgpress
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Ursprung: Crémant du Jura
Druvsort: 79% chardonnay, 12% poulsard, 9% pinot noir
Jord: Märgel och kalksten
Uppväxt: 79% foudres och 21% använda bourgognefat. Femton månader sur lattes. Degorgerad 16-09-10 utan dosage (Brut Nature)
Tillsatt SO²: < 20 mg/L
Press: Korgpress
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: Chardonnay
Jord: Märgel och blå lera (Lias)
Uppväxt: Direkt pressning. Spontan jäsning. Två års lagring i använda bourgognefat.
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: Chardonnay
Jord: Märgel och blå lera (Lias)
Uppväxt: Direkt pressning. Spontan jäsning. Två års lagring i använda bourgognefat.
Tillsatt SO²: Fritt SO2 <6 mgl/L - totalt <20 mg/L
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: Chardonnay
Jord: Kalkrik lera på kalksten (Bajocien)
Uppväxt: Direkt pressning. Spontan jäsning. 18 månaders lagring i gamla fat.
Tillsatt SO²: Inga tillsatser. Fritt SO2 <6 mg/L totalt <12 mg/L
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Ursprung: Côtes du Jura (Rotalier)
Druvsort: Chardonnay
Jord: Västerläge 250 möh. Lera (Lias) på berggrund av kalksten (Bathonien). 0,55 ha planterade 1947.
Uppväxt: Direkt pressning. Spontan jäsning. 18 månaders lagring i använda bourgognefat.
Tillsatt SO²: Inga tillsatser. Fritt SO2 < 6 mg/L - totalt 10 mg/L
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Ursprung: Côtes du Jura (Rotalier)
Druvsort: Chardonnay
Jord: Norrläge 255 möh. Röd lera på berggrund av kalksten (Bajocien)
Uppväxt: 18 månader i använda bourgognefat.
Odling: Ekologiskt (Ecocert)
Ursprung: Côtes du Jura (Rotalier)
Druvsort: Chardonnay
Jord: Norrläge 255 möh. Röd lera på berggrund av kalksten (Bajocien)
Uppväxt: 18 månader i använda bourgognefat.
Tillsatt SO²: Inga tillsatser. Fritt SO2 <6 mgl/L - totalt <7 mg/L
Odling: Ekologiskt (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Côtes du Jura (Grusse)
Druvsort: Chardonnay
Jord: Österläge (380 möh) med blå lera och schist (Lias). 0,1 ha planterade 1975 & 1893.
Uppväxt: Direkt pressning. Spontan jäsning. 17 månaders lagring i använda bourgognefat.
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Ursprung: Côtes du Jura (Rotalier)
Druvsort: Chardonnay
Jord: Västerläge 250 möh. Märgel och blå lera (Lias). Minst 50-åriga stockar.
Uppväxt: Direkt pressning. Spontan jäsning. 27 månaders lagring i använda medelstora fat (demi-muids) samt tank.
Tillsatt SO²: Fritt SO2 <6 mgl/L - totalt 32 mg/L
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Côtes du Jura (Rotalier)
Druvsort: Chardonnay
Jord: Österläge 270 möh. Kalkrik lera på berggrund av kalksten (Bajocien). Planterat 1932 & 1940.
Uppväxt: Direkt pressning. Spontan jäsning. 21 månaders lagring i använda bourgognefat och foudre.
Tillsatt SO²: Fritt SO2 <6 mg/L total <20 mg/L
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: 75% savagnin jaune & 25% savagnin vert
Jord: Söderläge med lera och grå märgel (Lias)
Uppväxt: 15 månader i bourgognefat och betongägg.
Tillsatt SO²: Fritt SO2 <6 mgl/L - total <20 mg/L
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: 90% chardonnay & 10% savagnin
Jord: Olika parceller med minst 60-åriga stockar.
Uppväxt: Tre års lagring i fat, varav två års oxidativ/biologisk lagring "sous voile".
Tillsatt SO²: Inga tillsatser. Fritt SO2 < 6 mg/L
Odling: Ekologiskt (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Jura Sud Revermont (Vin de France)
Druvsort: Gamay
Jord: Blandning av parceller efter 90-procentiga frostskador
Uppväxt: Spontan jäsning. Sju månaders lagring i äldre 228-liters bourgognefat. Buteljerad 4 maj 2018.
Tillsatt SO²: Inga tillsatser. Fritt SO2 <6 mg/l, totalt so2 <7 mg/l.
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Ursprung: Jura Sud Revermont (Vin de France)
Druvsort: Gamay
Jord: Nordvästläge 260 möh. Kalksten och lera på berggrund av kalksten. 0,16 ha, planterat 1962.
Uppväxt: Sju månader i använda bourgognefat.
Tillsatt SO²: Inga tillsatser. Fritt so2 <6 mgl/L - totalt <10 mg/L
Odling: Ekologiskt (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: Poulsard
Jord: Västerläge 0,46 hektar, 350 möh. Lera och blå märgel (Lias). Planterat 1969 och 1994.
Uppväxt: Spontan jäsning. Nio månader i gamla bourgognefat, samt en foudre.
Tillsatt SO²: Inga tillsatser. Fritt so2 <6 mgl/L - totalt <10 mg/L
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: Poulsard
Jord: Västerläge 350 möh om 0,46 hektar. Lera och blå märgel (Lias). Planterat 1969 och 1994.
Uppväxt: Åtta månader i äldre 228-liters bourgognefat, samt en foudre.
Tillsatt SO²: Fritt so2 <6 mgl/L - totalt 47 mg/L
Odling: Ekologiskt (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: Gamay, poulsard, trousseau, pinot, vieux cépages, enfariné
Uppväxt: Spontan jäsning. Fem månaders lagring i använda bourgognefat.
Tillsatt SO²: Fritt so2 <6 mgl/L - totalt <10 mg/L
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: 35% gamay, 22% poulsard, 10% trousseau, 18% pinot, 10% vieux cépages, 5% enfariné
Uppväxt: Spontan jäsning. Fem månaders lagring i använda bourgognefat.
Tillsatt SO²: SO2 libre <6 mgl/L - total 8 mg/L
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: Pinot noir
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: Pinot noir
Jord: Österläge 270 möh. Röd lera på kalkstensgrund (Bajocien). 0,25 ha planterade 1985 & 1986.
Uppväxt: Spontan jäsning. Sex månaders lagring i äldre bourgognefat.
Tillsatt SO²: Inga tillsatser. Fritt so2 <6 mgl/L - total <7 mg/L
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: Pinot noir
Jord: Österläge 270 möh. Röd lera på kalkstensgrund (Bajocien). 0,25 ha planterade 1985 & 1986.
Uppväxt: Spontan jäsning. 8 månaders lagring i äldre bourgognefat.
Tillsatt SO²: Inga tillsatser. Fritt so2 <6 mgl/L - total <10 mg/L
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Jura
Druvsort: Chardonnay, savagnin, poulsard
Uppväxt: 2/3 ojäst druvmust & 1/3 Vieux Marc de Jura.
34% Macvin 2012 + 30% Macvin 2015 + 20% Macvin 2015, + 10% Macvin 2013 + 6% Macvin 2011.
Odling: Ekologisk utan certifiering
Volymer: 750ml
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: Savagnin 60% verts & 40% jaune
Jord: Chalasse, Cret, Bardette...
Uppväxt: 89 månaders oxidativ/biologisk lagring "sous voile" i använda 228-liters bourgognefat.
Odling: Ekologisk utan certifiering
Ursprung: Côtes du Jura
Druvsort: Savagnin 60% verts & 40% jaune
Jord: Chalasse, Cret, Bardette...
Uppväxt: 89 månaders oxidativ/biologisk lagring "sous voile" i använda 228-liters bourgognefat.
Tillsatt SO²: SO2 total <9 mg/l
Odling: Ekologisk utan certifiering
Volymer: 750ml
Ursprung: Jura (Vin de France)
Druvsort: Chardonnay, savagnin, poulsard
Jord: Olika parceller, vielles vignes
Uppväxt: Fyra månaders torkning av hela druvklasar på halm. Fyra års lagring i gamla fat.
Tillsatt SO²: SO2 total < 20 mg/L
Odling: Ekologisk utan certifiering
Volymer: 375ml
Ursprung: Jura (Vin de France)
Druvsort: 75% chardonnay, 20% savagnin, 5% poulsard
Jord: Olika parceller, vielles vignes
Uppväxt: Sju månaders torkning av hela druvklasar på halm. Fem års lagring i gamla fat. Restsocker 421 g/L.
Tillsatt SO²: SO2 total 25 mg/L
Odling: Ekologisk utan certifiering
Volymer: 375ml
Ursprung: Jura
Uppväxt: Fatlagrad. 45%
Odling: Ekologisk utan certifiering
Volymer: 750ml

Bilder

Fler Bönder: