Domaine de la Grand’Cour & Famille Dutraive

Domaine de la Grand’Cour är en av de äldsta arbetande egendomarna i Fleurie. 1969 förvärvades den av en viss Jean Dutraive, som ursprungligen kom från grannbyn Charentay en dryg mil söderut. Jean kom senare att bli president för hela föreningen av vinodlare i Beaujolais.

1970-talet var en period när mycket förändrades till det sämre i Beaujolais. Traditionellt jordbruk ersattes av kemikalier, mogna druvor av sockersäckar, spontan jäsning av aromjäster, hederligt hantverk av industriell stordrift. Även Jean Dutraive förleddes att ta till industriella odlingsmetoder för att öka skördarna och göra vingårdsarbetet mindre betungande.

Sonen Jean-Louis började assistera sin far 1977. När han tog över ansvaret för gården 1989 inleddes avvecklingen av de kemiska insatserna. Sedan år 2000 är odlingarna helt giftfria, men den ekologiska certifieringen blev formellt färdig först 2009. Med tiden har Jean-Louis kommit att bli en viktig förebild för den yngre generationen, och han bistår gärna med råd och dåd där det behövs - allt som oftast med sitt karakteristiskt kluckande skratt!

Idag odlar Dutraive allt som allt 10,6 hektar, varav 1,6 i Brouilly och resten i Fleurie. Vinmarkerna i hembyn består huvudsakligen av tre lieux-dits: Clos de la Grand’Cour, Chapelle de Bois och Champagne. De här utmärkta lägena finner man i den södra delen av appellationen där jordmånen är relativt lättare och sandigare än i den norra, med typiska inslag av rosa vittrad granit.

Hela friska druvklasar får jäsa spontant vid låg temperatur utan några som helst tillsatser. Från och med 2010 praktiserar Dutraive full macération carbonique i slutna betongtankar. Metoden ger fin tidig drickbarhet, men enligt Jean-Louis helt utan att göra avkall på lagringskapaciteten eftersom urlakningstiden med skalen är så pass lång som en månad. Extraktionen är däremot lätt, eftersom den i stort sett är helt passiv. Därefter lagras vinerna i mestadels använda bourgognefat eller större foudres under sex till tolv månader.

Cuvée Champagne Vieilles Vignes kommer från de äldsta stockarna (över 70 år i snitt och upp till 95 år gamla) i lieu-dit ’Champagne’, alltså lägena runt själva familjegården. Namnet har en historia som går tillbaks åtskilliga sekler i tiden, men som bekant är CIVC (den allsmäktiga branschorganisationen i Champagne) besatt av att bevaka namnrättigheter och prövade att driva saken i domstol. Dutraive vann lyckligtvis målet.

Jean-Louis Dutraive var länge en doldis, men har på senare år blivit en av de mest hyllade vinmakarna i Beaujolais. Hans viner har en fantastisk balans och elegans och utvecklas påtagligt bra med lagring. Vi är väldigt lyckliga att vi under skörden hos Julie Balagny 2013 blev inkvarterade i en iskall byggnad bredvid hans källare och därmed grundlade vår kontakt med honom och hans viner!

Viner

Ursprung: Chiroubles (inköpt frukt från ekologisk odlare)
Druvsort: Gamay
Uppväxt: Spontan jäsning av hela klasar i betongtank, macération carbonique under 30 dagar. Lagring i äldre bourgognefat. Ingen klarning eller filtrering.
Odling: Ekologisk (AB)
Volymer: 750ml
Ursprung: Lieu-dit En Papolet, Chénas (inköpt frukt från ekologisk odlare)
Druvsort: Gamay
Uppväxt: Spontan jäsning av hela klasar i betongtank, macération carbonique under 30 dagar. Lagring i äldre bourgognefat. Ingen klarning eller filtrering.
Odling: Ekologisk (AB)
Volymer: 750ml
Ursprung: Lieu-dit La Madone, Fleurie (inköpt frukt från ekologisk odlare)
Druvsort: Gamay
Jord: Vittrad rosa granit
Uppväxt: Spontan jäsning av hela klasar i betongtank, macération carbonique under 30 dagar. Lagring i äldre bourgognefat. Ingen klarning eller filtrering.
Odling: Ekologisk (AB)
Volymer: 750ml
Ursprung: Lieu-dit Chapelle des Bois, Fleurie
Druvsort: Gamay
Jord: Vittrad rosa granit
Uppväxt: Spontan jäsning av hela klasar i betongtank, macération carbonique under 30 dagar. Lagring i äldre bourgognefat. Ingen klarning eller filtrering.
Odling: Ekologisk (AB)
Ursprung: Lieu-dit Clos de la Grand'Cour, Fleurie (Monopole 6,4 ha)
Druvsort: Gamay, från 45-åriga stockar
Jord: Platå på 300 meters höjd med jordmån av rosa vittrad granit på berggrund av granit
Uppväxt: Spontan jäsning av hela klasar i betongtank, macération carbonique under 30 dagar. Lagring i äldre bourgognefat. Ingen klarning eller filtrering.
Odling: Ekologisk (AB)
Volymer: 750ml
Ursprung: Lieu-dit 'Vuril', Brouilly
Druvsort: Gamay från 60-åriga stockar
Jord: Lera & kalk
Uppväxt: Spontan jäsning av hela klasar i betongtank, macération carbonique under 30 dagar. Lagring i foudre och tank. Ingen klarning eller filtrering.
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Lieu-dit 'Vuril', Brouilly
Druvsort: Gamay från 60-åriga stockar
Jord: Lera & kalk
Uppväxt: Spontan jäsning av hela klasar i betongtank, macération carbonique under 30 dagar. Lagring i foudre och tank. Ingen klarning eller filtrering.
hl/ha: 30
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Leynes
Druvsort: Gamay
Jord: Granit
Uppväxt: Spontan jäsning av hela klasar i betongtank, macération carbonique under 30 dagar. Lagring i tank. Ingen klarning eller filtrering.
hl/ha: 30-40
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Fleurie
Druvsort: Gamay
Jord: Granit
Uppväxt: Spontan jäsning av hela klasar i betongtank, macération carbonique under 30 dagar. Lagring i äldre bourgognefat. Ingen klarning eller filtrering.
Odling: Ekologisk (Ecocert)
Volymer: 750ml
Ursprung: Fleurie
Druvsort: Gamay
Jord: Granit
Uppväxt: Spontan jäsning av hela klasar i betongtank, macération carbonique under 30 dagar. Lagring i äldre bourgognefat. Ingen klarning eller filtrering.
hl/ha: 15-30
Odling: Ekologisk (AB)
Volymer: 750ml
Ursprung: Fleurie
Druvsort: Gamay
Jord: Vittrad rosa granit
Uppväxt: Spontan jäsning av hela klasar i betongtank, macération carbonique under 30 dagar. Lagring i äldre bourgognefat. Ingen klarning eller filtrering.
hl/ha: 20-35
Odling: Ekologisk (AB)
Volymer: 750ml
Ursprung: Lieu-dit 'Champagne', Fleurie. 1,5 ha.
Druvsort: Gamay
Jord: Vittrad rosa granit
Uppväxt: Spontan jäsning av hela klasar i betongtank, macération carbonique under 30 dagar. Ett års lagring i bourgognefat, 25% nya, resten 1- och 2-åriga. Ingen klarning eller filtrering.
hl/ha: 15-30
Tillsatt SO²: 20 mg/l. Inga andra tillsatser.
Odling: Ekologisk (AB)
Volymer: 750ml / 1500ml

Bilder

Fler Bönder: